Polityka prywatności

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r

Larnitech GmbH („nas”, „my” lub „nasz”) obsługuje witrynę internetową https://www.larnitech.com i aplikację mobilną Larnitech („Usługa”).

Ta strona informuje Cię o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach, które powiązałeś z tymi danymi.

Używamy Twoich danych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile w niniejszej Polityce prywatności nie określono inaczej, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszym Regulaminie.

Definicje

 • Usługa Usługa oznacza witrynę internetową https://www.larnitech.com i aplikację mobilną Larnitech obsługiwaną przez firmę Larnitech GmbH
 • Dane osobowe Dane osobowe oznaczają dane o żyjącej osobie, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub tych i innych informacji, które posiadamy lub które mogą wejść w nasze posiadanie).</li >
 • Dane o użytkowaniu Dane o użytkowaniu to dane zbierane automatycznie albo generowane podczas korzystania z Usługi, albo z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • Pliki cookie Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).
 • Administrator danych Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób, w jaki wszelkie dane osobowe są lub są być przetwarzane. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy Administratorem Twoich Danych Osobowych.
 • Podmioty przetwarzające dane (lub dostawcy usług) Przetwarzający dane (lub usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora danych. Możemy korzystać z usług różnych dostawców usług w celu efektywniejszego przetwarzania Twoich danych.
 • Podmiot danych (lub użytkownik) Podmiot danych to każda żyjąca osoba korzystająca z naszej Usługi i będąca przedmiotem Danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji do różnych celów, aby świadczyć i ulepszać naszą Usługę.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię („Dane Osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w sprawie biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas części lub całości tych komunikatów, kontaktując się z nami.

Dane dotyczące użytkowania

Możemy również zbierać informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego („Dane o użytkowaniu”).

Te Dane o użytkowaniu mogą obejmować informacje takie jak adres protokołu internetowego Twojego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalny identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, te Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak typ urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, rodzaj mobilna przeglądarka internetowa, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Śledzenie i & Dane plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania pewnych informacji.

Cookies to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookies są wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Wykorzystywane są także technologie śledzenia, takie jak sygnalizatory, znaczniki i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookies, których używamy:

 • Sesyjne pliki cookie. Używamy plików cookie sesji do obsługi naszej Usługi.
 • Preferencyjne pliki cookie. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Pliki cookie zabezpieczające. Używamy plików cookie zabezpieczających ze względów bezpieczeństwa.

Wykorzystanie danych

Larnitech GmbH wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej Usłudze
 • Aby umożliwić Ci korzystanie z interaktywnych funkcji naszej Usługi, jeśli tak zdecydujesz
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zebrać analizy lub cenne informacje, abyśmy mogli ulepszyć naszą Usługę
 • Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
 • Aby wykrywać, zapobiegać i rozwiązywać problemy techniczne
 • Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Larnitech GmbH do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w jakim je zbieramy.

Larnitech GmbH może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • Musimy zawrzeć z Tobą umowę
 • Dałeś nam na to pozwolenie
 • Przetwarzanie odbywa się w naszym uzasadnionym interesie i Twoje prawa nie są nadrzędne
 • Aby przestrzegać prawa

Przechowywanie danych

Larnitech GmbH będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Larnitech GmbH będzie również przechowywać Dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli mieszkasz poza granicami Niemiec i zdecydujesz się przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym dane osobowe, do Niemiec i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza zgodę na to przeniesienie.

Larnitech GmbH podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że zostaną zastosowane odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.

Ujawnianie danych

Ujawnianie informacji na potrzeby organów ścigania

W pewnych okolicznościach firma Larnitech GmbH może być zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymagania prawne

Larnitech GmbH może ujawnić Twoje Dane Osobowe, działając w dobrej wierze, uznając, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Aby wywiązać się z obowiązku prawnego
 • Aby chronić i bronić praw lub własności Larnitech GmbH
 • Aby zapobiegać możliwym nadużyciom w związku z Usługą lub je badać
 • Aby chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników Usługi lub społeczeństwa
 • Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Sygnały „Nie śledź” zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności w Internecie (CalOPPA)

Nie obsługujemy funkcji Do Not Track („DNT”). Do Not Track to preferencja, którą możesz ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, że nie chcesz być śledzony.

Możesz włączyć lub wyłączyć opcję Nie śledź, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Twoje prawa do ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przysługują Ci określone prawa do ochrony danych. Larnitech GmbH dąży do podjęcia uzasadnionych kroków, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich Danych Osobowych.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy i chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które o Tobie posiadamy. Jeśli jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, zaktualizować je lub poprosić o ich usunięcie bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc.
 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać kopię informacji o Tobie, które posiadamy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, gdy Larnitech GmbH polegała na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.

Masz prawo złożyć skargę do Organu Ochrony Danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich Danych Osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia świadczenia naszej Usługi („Dostawcy Usług”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te strony trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ich ani nie wykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celów.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

 • Google AnalyticsGoogle Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej. Więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności można znaleźć na stronie Google Privacy & Strona internetowa z warunkami: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Remarketing behawioralny

Larnitech GmbH korzysta z usług remarketingowych, aby wyświetlać Ci reklamy na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszego Serwisu. Zarówno my, jak i nasi zewnętrzni dostawcy, używamy plików cookie w celu informowania, optymalizowania i wyświetlania reklam na podstawie Twoich poprzednich wizyt w naszym Serwisie.

 • Google AdWords
  Usługa remarketingowa Google AdWords jest świadczona przez firmę Google Inc. Możesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę ustawień Google Ads: http://www.google.com/ ustawienia/reklamyGoogle zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – dla przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.

  Więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności można znaleźć na stronie Google Privacy & Strona internetowa z warunkami: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Facebooku
  Usługa remarketingu na Facebooku jest świadczona przez firmę Facebook Inc. Więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach z Facebooka można znaleźć na tej stronie: https://www.facebook.com/help/164968693837950Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Facebooka, postępuj zgodnie z instrukcjami Facebooka: https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Facebook przestrzega zasad samoregulacji dotyczących reklamy behawioralnej w Internecie ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz także zrezygnować z Facebooka i innych uczestniczących firm za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/ lub zrezygnuj, korzystając z ustawień urządzenia mobilnego.

  Więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności Facebooka można znaleźć w Polityce danych Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Linki do innych witryn

Nasz Serwis może zawierać łącza do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia („Dzieci”).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszej Usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy „datę wejścia w życie” na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

 • Przez e-mail: info@larnitech.de