Privatumo politika

Privatumo politika

Įsigaliojimo data: 2018 m. gegužės 25 d.

Bendrovė „Larnitech GmbH” (toliau – „mes”, „mus” arba „mūsų”) valdo svetainę https://www.larnitech.com ir mobiliąją programėlę „Larnitech” (toliau – Paslauga).

Šiame puslapyje informuojame jus apie mūsų politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojatės mūsų Paslauga, ir apie pasirinkimus, kuriuos galite pasirinkti, susijusius su šiais duomenimis.

Jūsų duomenis naudojame Paslaugai teikti ir tobulinti. Naudodamiesi Paslauga sutinkate, kad informacija būtų renkama ir naudojama pagal šią politiką. Jei šioje privatumo politikoje neapibrėžta kitaip, šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir mūsų Taisyklėse ir sąlygose.

Apibrėžtys

 • Paslaugų paslauga – tai https://www.larnitech.com svetainė ir Larnitech mobilioji programėlė, kurias valdo Larnitech GmbH.
 • Asmens duomenys – tai duomenys apie gyvą asmenį, kurio tapatybė gali būti nustatyta iš šių duomenų (arba iš šių duomenų ir kitos informacijos, kurią mes turime arba galime turėti).
 • Naudojimo duomenys – tai automatiškai renkami duomenys, kurie gaunami naudojantis Paslauga arba iš pačios Paslaugos infrastruktūros (pavyzdžiui, puslapio lankymo trukmė).
 • Slapukai – tai nedideli duomenys, saugomi jūsų įrenginyje (kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje).
 • Duomenų valdytojas – tai fizinis ar juridinis asmuo, kuris (vienas arba kartu ar bendrai su kitais asmenimis) nustato, kokiais tikslais ir kokiu būdu yra ar turi būti tvarkomi bet kokie asmens duomenys. šioje privatumo politikoje mes esame jūsų asmens duomenų valdytojas.
 • Duomenų tvarkytojas (arba Paslaugų teikėjas) – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris tvarko duomenis Duomenų valdytojo vardu. mes galime naudotis įvairių Paslaugų teikėjų paslaugomis, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi veiksmingiau.
 • Duomenų subjektas (arba Naudotojas) – tai bet kuris gyvas asmuo, kuris naudojasi mūsų Paslauga ir yra Asmens duomenų subjektas.

Informacijos rinkimas ir naudojimas

Mes renkame kelių skirtingų tipų informaciją įvairiais tikslais, kad galėtume teikti ir tobulinti jums teikiamas Paslaugas.

Renkamų duomenų tipai

Asmeniniai duomenys

Naudodamiesi mūsų Paslauga, galime paprašyti jūsų pateikti mums tam tikrą asmeninę informaciją, kuri gali būti naudojama susisiekti su jumis arba jus identifikuoti (toliau – Asmens duomenys). Asmenį identifikuojantys duomenys gali būti, be kita ko, šie:

 • el. pašto adresas
 • Vardas ir pavardė
 • Telefono numeris
 • Slapukai ir naudojimo duomenys

Galime naudoti jūsų Asmens duomenis, kad susisiektume su jumis siunčiant naujienlaiškius, rinkodaros ar reklaminę medžiagą ir kitą jus dominančią informaciją. Susisiekę su mumis galite atsisakyti gauti bet kokius arba visus šiuos mūsų pranešimus.

Naudojimo duomenys

Taip pat galime rinkti informaciją, kurią jūsų naršyklė siunčia kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų Paslaugoje arba kai Paslaugą pasiekiate mobiliuoju įrenginiu arba per jį (toliau – Naudojimo duomenys).

Šie Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją, kaip jūsų kompiuterio interneto protokolo adresas (pvz., IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, mūsų Paslaugos puslapiai, kuriuose lankotės, apsilankymo laikas ir data, šiuose puslapiuose praleistas laikas, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

Kai Paslaugą pasiekiate mobiliuoju įrenginiu arba naudodamiesi juo, šiuos naudojimo duomenis gali sudaryti tokia informacija, kaip jūsų naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, jūsų mobiliojo įrenginio unikalus ID, jūsų mobiliojo įrenginio IP adresas, jūsų mobilioji operacinė sistema, jūsų naudojamos mobiliosios interneto naršyklės tipas, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

Stebėjimo ir slapukų duomenys

Naudojame slapukus ir panašias sekimo technologijas, kad galėtume stebėti veiklą mūsų Paslaugoje ir saugoti tam tikrą informaciją.

Slapukai yra failai su nedideliu kiekiu duomenų, tarp kurių gali būti anoniminis unikalus identifikatorius. Slapukai siunčiami į jūsų naršyklę iš svetainės ir saugomi jūsų įrenginyje. Taip pat naudojamos sekimo technologijos yra švyturėliai, žymos ir scenarijai, skirti informacijai rinkti ir sekti bei mūsų Paslaugai tobulinti ir analizuoti.

Galite nurodyti savo naršyklei atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kada slapukas siunčiamas. Tačiau jei slapukų nepriimsite, gali būti, kad negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų Paslaugos dalimis.

Mūsų naudojamų slapukų pavyzdžiai:

 • Sesijos slapukai. Mes naudojame sesijos slapukus, kad galėtume naudotis savo Paslauga.
 • Pageidavimų slapukai. Naudojame pageidavimų slapukus, kad įsimintume jūsų pageidavimus ir įvairius nustatymus.
 • Saugumo slapukai. Saugumo slapukus naudojame saugumo tikslais.

Duomenų naudojimas

Larnitech GmbH naudoja surinktus duomenis įvairiais tikslais:

 • Paslaugų teikimui ir priežiūrai
 • pranešti jums apie mūsų Paslaugos pakeitimus
 • leisti jums dalyvauti interaktyviose mūsų Paslaugos funkcijose, kai tai nusprendžiate daryti
 • teikti klientų aptarnavimo paslaugas
 • rinkti analizę ar vertingą informaciją, kad galėtume tobulinti savo Paslaugą
 • stebėti, kaip naudojamasi mūsų Paslauga
 • aptikti technines problemas, užkirsti joms kelią ir jas spręsti
 • teikti jums naujienas, specialius pasiūlymus ir bendrą informaciją apie kitas mūsų siūlomas prekes, paslaugas ir renginius, panašius į tuos, kuriuos jau įsigijote arba apie kuriuos teiravotės, išskyrus atvejus, kai nusprendėte tokios informacijos negauti

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

Jei esate iš Europos ekonominės erdvės (EEE), Larnitech GmbH šioje privatumo politikoje aprašytos asmeninės informacijos rinkimo ir naudojimo teisinis pagrindas priklauso nuo mūsų renkamų Asmens duomenų ir konkretaus konteksto, kuriame juos renkame.

Larnitech GmbH gali tvarkyti jūsų Asmens duomenis, nes:

 • Mums reikia vykdyti su jumis sudarytą sutartį
 • Jūs suteikėte mums leidimą tai daryti
 • Duomenis tvarkome dėl mūsų teisėtų interesų ir jie nėra viršesni už jūsų teises
 • Norėdami laikytis įstatymų

Duomenų saugojimas

Larnitech GmbH saugos jūsų Asmens duomenis tik tol, kol tai bus būtina šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti. Jūsų Asmens duomenis saugosime ir naudosime tiek, kiek tai būtina, kad galėtume laikytis savo teisinių įsipareigojimų (pavyzdžiui, jei privalome saugoti jūsų duomenis, kad laikytumėmės galiojančių įstatymų), spręsti ginčus ir užtikrinti mūsų teisinių susitarimų ir politikos vykdymą.

Larnitech GmbH taip pat saugos Naudojimo duomenis vidaus analizės tikslais. Naudojimo duomenys paprastai saugomi trumpesnį laiką, išskyrus atvejus, kai šie duomenys naudojami mūsų Paslaugos saugumui stiprinti arba jos funkcionalumui gerinti arba kai esame teisiškai įpareigoti šiuos duomenis saugoti ilgesnį laiką.

Duomenų perdavimas

Jūsų informacija, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perduodama į kompiuterius, esančius už jūsų valstybės, provincijos, šalies ar kitos valstybinės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos įstatymų, ir juose saugoma.

Jei esate ne Vokietijoje ir nusprendėte pateikti mums informaciją, atkreipkite dėmesį, kad duomenis, įskaitant Asmens duomenis, perduodame į Vokietiją ir ten juos tvarkome.

Jūsų sutikimas su šia privatumo politika, po kurio pateikiate tokią informaciją, reiškia jūsų sutikimą su tokiu duomenų perdavimu.

Larnitech GmbH imsis visų pagrįstai būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos, ir joks jūsų Asmens duomenų perdavimas į organizaciją ar šalį nevyks, jei nebus įdiegtos tinkamos kontrolės priemonės, įskaitant jūsų duomenų ir kitos asmeninės informacijos saugumą.

Duomenų atskleidimas

Duomenų atskleidimas teisėsaugos tikslais

Tam tikromis aplinkybėmis Larnitech GmbH gali tekti atskleisti jūsų Asmens duomenis, jei to reikalauja įstatymas arba atsakydama į pagrįstus valdžios institucijų (pvz., teismo ar vyriausybės agentūros) prašymus.

Teisiniai reikalavimai

Larnitech GmbH gali atskleisti jūsų Asmens duomenis sąžiningai tikėdama, kad toks veiksmas yra būtinas:

 • laikytis teisinio įsipareigojimo
 • Saugoti ir ginti Larnitech GmbH teises ar nuosavybę
 • siekiant užkirsti kelią galimiems pažeidimams, susijusiems su Paslauga, arba juos ištirti
 • siekiant apsaugoti Paslaugos naudotojų ar visuomenės asmeninį saugumą
 • siekiant apsisaugoti nuo teisinės atsakomybės

Duomenų saugumas

Mums svarbus jūsų duomenų saugumas, tačiau nepamirškite, kad joks perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100 % saugus. Nors stengiamės naudoti komerciškai priimtinas priemones jūsų Asmens duomenims apsaugoti, negalime garantuoti visiško jų saugumo.

„Do Not Track” signalai pagal Kalifornijos interneto privatumo apsaugos įstatymą (CalOPPA)

Nepalaikome „Do Not Track” („DNT”). Do Not Track – tai parinktis, kurią galite nustatyti savo interneto naršyklėje, kad praneštumėte svetainėms, jog nenorite, kad jus sektų.

Galite įjungti arba išjungti funkciją „Do Not Track” apsilankę savo interneto naršyklės puslapyje „Nuostatos” arba „Nustatymai”.

Jūsų duomenų apsaugos teisės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

Jei esate Europos ekonominės erdvės (EEE) gyventojas, turite tam tikras duomenų apsaugos teises. Larnitech GmbH siekia imtis pagrįstų veiksmų, kad galėtumėte ištaisyti, pakeisti, ištrinti arba apriboti savo Asmens duomenų naudojimą.

Jei norite gauti informaciją apie tai, kokius Asmens duomenis apie jus turime, ir jei norite, kad jie būtų pašalinti iš mūsų sistemų, susisiekite su mumis.

Tam tikromis aplinkybėmis turite šias duomenų apsaugos teises:

 • teisę susipažinti su mūsų turima informacija apie jus, ją atnaujinti arba ištrinti. Kai tik tai įmanoma, savo Asmens duomenis galite pasiekti, atnaujinti arba prašyti juos ištrinti tiesiogiai savo paskyros nustatymų skiltyje. Jei šių veiksmų negalite atlikti patys, susisiekite su mumis, kad padėtume jums.
 • Teisė ištaisyti. Turite teisę reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištaisyti, jei jie yra netikslūs arba neišsamūs.
 • Teisė prieštarauti. Turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų Asmens duomenis.
 • Teisė į apribojimą. Turite teisę prašyti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Turite teisę gauti mūsų turimos informacijos apie jus kopiją struktūrizuotu, kompiuterio skaitomu ir įprastai naudojamu formatu.
 • Teisė atšaukti sutikimą. Taip pat turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, jei Larnitech GmbH, tvarkydama jūsų asmeninę informaciją, rėmėsi jūsų sutikimu.

Atkreipkite dėmesį, kad prieš atsakydami į tokius prašymus galime paprašyti patvirtinti savo tapatybę.

Turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai dėl mūsų renkamų ir naudojamų jūsų asmens duomenų. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinę duomenų apsaugos instituciją Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

Paslaugų teikėjai

Mes galime samdyti trečiųjų šalių bendroves ir asmenis, kad palengvintume mūsų Paslaugos teikimą (toliau – Paslaugų teikėjai), teiktume Paslaugą mūsų vardu, atliktume su Paslauga susijusias paslaugas arba padėtume mums analizuoti, kaip naudojama mūsų Paslauga.

Šios trečiosios šalys turi prieigą prie jūsų Asmens duomenų tik tam, kad atliktų šias užduotis mūsų vardu, ir yra įpareigotos jų neatskleisti ir nenaudoti jokiais kitais tikslais.

Analizė

Galime pasitelkti trečiųjų šalių Paslaugų teikėjus, kad stebėtume ir analizuotume, kaip naudojamasi mūsų Paslauga.

 • Google Analytics. Google Analytics – tai Google siūloma žiniatinklio analizės paslauga, kuria stebimas ir pranešamas svetainės srautas. Surinktus duomenis Google naudoja mūsų Paslaugos naudojimui stebėti ir stebėti. Šiais duomenimis dalijamasi su kitomis Google paslaugomis. Surinktus duomenis Google gali naudoti savo reklamos tinklo skelbimams kontekstualizuoti ir personalizuoti.Daugiau informacijos apie Google privatumo praktiką rasite Google privatumo ir sąlygų tinklalapyje: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Elgsenos pakartotinė rinkodara

Larnitech GmbH naudoja pakartotinės rinkodaros paslaugas, kad galėtų reklamuoti jus trečiųjų šalių svetainėse po to, kai apsilankėte mūsų Paslaugoje. Mes ir mūsų trečiųjų šalių pardavėjai naudojame slapukus, kad informuotume, optimizuotume ir rodytume skelbimus pagal jūsų ankstesnius apsilankymus mūsų Paslaugoje.

 • Google AdWords
  Google AdWords pakartotinės rinkodaros paslaugą teikia Google Inc. galite atsisakyti Google Analytics rodomosios reklamos ir pritaikyti Google rodomojo tinklo skelbimus apsilankę Google reklamos nustatymų puslapyje: http://www.google.com/settings/ads.Be to, Google rekomenduoja savo interneto naršyklėje įdiegti Google Analytics atsisakymo naršyklės priedą – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analytics Opt-out Browser Add-on suteikia lankytojams galimybę neleisti, kad Google Analytics rinktų ir naudotų jų duomenis.

  Daugiau informacijos apie Google privatumo praktiką rasite Google privatumo ir sąlygų tinklalapyje: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 • Facebook
  Facebook pakartotinės rinkodaros paslaugą teikia Facebook Inc. Daugiau informacijos apie Facebook interesais pagrįstą reklamą galite sužinoti apsilankę šiame puslapyje: https://www.facebook.com/help/164968693837950.
  Norėdami atsisakyti Facebook reklamos pagal pomėgius, vadovaukitės šiomis Facebook instrukcijomis: https://www.facebook.com/help/568137493302217Facebook laikosi Skaitmeninės reklamos aljanso (Digital Advertising Alliance) nustatytų interneto elgsenos reklamos savireguliavimo principų. Taip pat galite atsisakyti Facebook ir kitų dalyvaujančių bendrovių reklamos per Skaitmeninės reklamos aljansą JAV http://www.aboutads.info/choices/, Kanados skaitmeninės reklamos aljansą Kanadoje http://youradchoices.ca/ arba Europos interaktyviosios skaitmeninės reklamos aljansą Europoje http://www.youronlinechoices.eu/, arba atsisakyti reklamos naudodami savo mobiliojo įrenginio nustatymus.

  Daugiau informacijos apie Facebook privatumo praktiką rasite Facebook duomenų politikoje: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių mes nevaldome. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos svetainės, kurioje lankotės, privatumo politiką.

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

Vaikų privatumas

Mūsų Paslauga neskirta jaunesniems nei 18 metų asmenims (toliau – vaikai).

Mes sąmoningai nerenkame asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 18 metų asmenų. Jei esate vienas iš tėvų arba globėjų ir žinote, kad jūsų vaikas pateikė mums asmeninius duomenis, susisiekite su mumis. Jei sužinome, kad surinkome vaikų Asmens duomenis nepatikrinę tėvų sutikimo, imamės priemonių pašalinti šią informaciją iš savo serverių.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Laikas nuo laiko galime atnaujinti savo privatumo politiką. Apie bet kokius pakeitimus informuosime jus paskelbdami naują privatumo politiką šiame puslapyje.

Prieš įsigaliojant pakeitimams, apie juos informuosime el. paštu ir (arba) matomame pranešime mūsų Paslaugoje ir atnaujinsime „įsigaliojimo datą” šios Privatumo politikos viršuje.

Patariama periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte apie bet kokius pakeitimus. Šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja, kai jie paskelbiami šiame puslapyje.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis:

 • El. paštu: info@larnitech.de