Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία Έναρξης: 25η Μαΐου, 2018

Η Larnitech GmbH (“εμας”, “εμείς”, ή “μας”) λειτουργεί την ιστοσελίδα https://www.larnitech.com και την εφαρμογή για κινητά Larnitech (την “Υπηρεσία”).

Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση, και τη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας και τις επιλογές που έχετε σχετικά με αυτά τα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με αυτήν την πολιτική. Αν δεν οριστεί διαφορετικά σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου έχουν την ίδια σημασία όπως στους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας.

Ορισμοί

 • Υπηρεσία Υπηρεσία σημαίνει η ιστοσελίδα https://www.larnitech.com και η εφαρμογή Larnitech για κινητά τις οποίες διαχειρίζεται η Larnitech GmbH
 • Προσωπικά Δεδομένα Προσωπικά Δεδομένα σημαίνουν δεδομένα για ένα ζωντανό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί από αυτά τα δεδομένα (ή από αυτά και άλλα δεδομένα που είτε βρίσκονται στην κατοχή μας ή είναι ευλόγως πιθανόν να περιέλθουν στην κατοχή μας).
 • Δεδομένα Χρήσης Τα Δεδομένα Χρήσης είναι δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα και είτε παράγονται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την υποδομή της ίδιας της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, ο χρόνος παραμονής σε μια ιστοσελίδα).
 • Cookies Τα Cookies είναι μικρά τμήματα δεδομένων αποθηκευμένα στη συσκευή σας (υπολογιστή ή κινητή συσκευή).
 • Ελεγκτής Δεδομένων Ελεγκτής Δεδομένων σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο (είτε μόνο του είτε ομαδικά είτε σε συνεργασία με άλλα άτομα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποιό οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία υπόκειται σε επεξεργασία ή πρόκειται να υποστεί επεξεργασία. Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, είμαστε Ελεγκτής Δεδομένων των Προσωπικών Δεδομένων σας.
 • Επεξεργαστές Δεδομένων (ή Πάροχοι Υπηρεσιών) Επεξεργαστής Δεδομένων (ή Πάροχος Υπηρεσιών) σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα εκ μέρους του Ελεγκτή Δεδομένων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες πολλών Παρόχων Υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας πιο αποτελεσματικά.
 • Υποκείμενο Δεδομένων (ή Χρήστης) Υποκείμενο Δεδομένων είναι οποιοδήποτε ζωντανό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μας και είναι υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων.

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Συλλέγουμε αρκετούς διαφορετικούς τύπους πληροφοριών για διαφόρους σκοπούς για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε την Υπηρεσία μας προς εσάς.

Τύποι Δεδομένων που Συλλέγονται

Προσωπικά Δεδομένα

Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία με εσάς ή ταυτοποίησή σας (“Προσωπικά Δεδομένα”). Προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Όνομα και Επώνυμο
 • Αριθμό Τηλεφώνου
 • Cookies και Δεδομένα Χρήσης

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας με ενημερωτικά δελτία, υλικό μάρκετινγκ ή προωθητικό υλικό και άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε κάποιες από αυτές τις επικοινωνίες, ή όλες, ερχόμενοι σε επαφή με εμάς.

Δεδομένα Χρήσης

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες τις οποίες στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας όποτε επισκέπτεστε την Υπηρεσία μας ή όποτε αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω μιας κινητής συσκευής (“Δεδομένα Χρήσης”).

Αυτά τα Δεδομένα Χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου του υπολογιστή σας (δηλ. τη διεύθυνση IP), τύπο προγράμματος περιήγησης, έκδοση προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες της Υπηρεσίας μας τις οποίες επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, το χρόνο που περάσατε σε αυτές τις σελίδες, μοναδικούς ταυτοποιητές της συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω μιας κινητής συσκευής, αυτά τα Δεδομένα Χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τον τύπο κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, τη μοναδική ταυτότητα της κινητής συσκευής σας, τη διεύθυνση IP της κινητής συσκευής σας, το λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής σας, τον τύπο προγράμματος περιήγησης για κινητές συσκεύες που χρησιμοποιείτε, μοναδικούς ταυτοποιητές της συσκευής και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Ιχνηλάτηση & Δεδομένα Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες ιχνηλάτησης για να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητα και να κρατήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες.

Τα cookies είναι αρχεία με μικρή ποσότητα δεδομένων που ενδέχεται να περιέχουν έναν ανώνυμο μοναδικό ταυτοποιητή. Τα cookies στέλνονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από μια ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Τεχνολογίες ιχνηλάτησης που επίσης χρησιμοποιούνται είναι οι ιστοφάροι, οι ετικέτες, και τα σενάρια για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και για τη βελτίωση και ανάλυση της Υπηρεσίας μας.

Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνείται όλα τα cookies ή να υποδεικνύει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Όμως, αν δεν αποδέχεστε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια τμήματα της Υπηρεσίας μας.

Παραδείγματα Cookies που χρησιμοποιούμε:

 • Cookies Επίσκεψης. Χρησιμοποιούμε Cookies Επίσκεψης για τη λειτουργία της Υπηρεσίας μας.
 • Cookies Προτιμήσεων. Χρησιμοποιούμε Cookies Προτιμήσεων για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και διάφορες ρυθμίσεις.
 • Cookies Ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε Cookies Ασφαλείας για σκοπούς ασφαλείας.

Χρήση Δεδομένων

Η Larnitech GmbH χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για διάφορους σκοπούς:

 • Για να παρέχουμε και να συντηρούμε την Υπηρεσία μας
 • Για να σας γνωστοποιήσουμε σχετικά με αλλαγές στην Υπηρεσία μας
 • Για να σας επιτρέψουμε τη συμμετοχή σε διαδραστικές λειτουργίες της Υπηρεσίας μας όταν επιλέγετε να το κάνετε
 • Για να παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών
 • Για να συλλέγουμε αναλυτικά ή σημαντικά δεδομένα ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την Υπηρεσία μας
 • Για να παρακολουθούμε τη χρήση της Υπηρεσίας μας
 • Για να εντοπίζουμε, να αποτρέπουμε και να επιλύουμε τεχνικά ζητήματα
 • Για να σας παρέχουμε ενημερώσεις, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες για άλλα προϊόντα, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε που είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει ή ρωτήσει για αυτά εκτός αν έχετε επιλέξει να μη λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες

Νομική Βάση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Αν προέρχεστε από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η νομική βάση της Larnitech GmbH για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου εξαρτάται από τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο τα συλλέγουμε.

Η Larnitech GmbH μπορεί να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας ώστε:

 • Να πραγματοποιήσουμε επαφή με εσάς
 • Μας έχετε δώσει την άδεια να το κάνουμε
 • Η επεξεργασία βρίσκεται εντός των έννομων ενδιαφερόντων μας και δεν αναιρείται από τα δικαιώματά μας
 • Για συμμόρφωση με τον νόμο

Διατήρηση Δεδομένων

Η Larnitech GmbH θα διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο χρειάζεται για τους σκοπούς που ορίζονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρούμε και θα χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στο εύρος που χρειάζεται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, αν έχουμε την υποχρέωση να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τους εφαρμοστέους νόμους), να επιλύσουμε διενέξεις, και να επιβάλουμε τις νομικές συμφωνίες και πολιτικές μας.

Η Larnitech GmbH θα διατηρεί επίσης τα Δεδομένα Χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης γενικά διατηρούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός από όταν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας, ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Μεταφορά Δεδομένων

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, μπορεί να μεταφερθεί — και να διατηρηθεί — σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, επαρχίας, χώρας σας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας όπου οι νόμοι προστασίας δεδομένων μπορεί να διαφέρουν από τη δικαιοδοσία της δικής σας περιοχής.

Αν βρίσκεστε εκτός της Γερμανίας και επιλέξετε να μας δώσετε πληροφορίες, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στη Γερμανία και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.

Η συναίνεσή σας σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ακολουθούμενη από την κατάθεση από εσάς τέτοιων πληροφοριών αντιπροσωπεύει τη συμφωνία σας για αυτήν την μεταφορά.

Η Larnitech GmbH θα λάβει όλα τα μέτρα που είναι ευλόγως απαραίτητα για να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας λαμβάνουν επεξεργασία με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας δε θα γίνει σε οργάνωση ή χώρα εκτός αν υφίστανται επαρκείς έλεγχει συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων σας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Γνωστοποίηση Δεδομένων

Γνωστοποίηση στις Αρχές

Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, Η Larnitech GmbH μπορεί να υποχρεωθεί να γνωστοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας αν καταστεί απαραίτητο από τον νόμο ή σε απόκριση σε βάσιμα αιτήματα από δημόσιες αρχές (π.χ. ένα δικαστήριο ή μια κυβερνητική διεύθυνση).

Νομικές Υποχρεώσεις

Η Larnitech GmbH μπορεί να γνωστοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας καλή τη πίστει:

 • Για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
 • Για να προστατέψει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της Larnitech GmbH
 • Για να αποτρέψει ή να διερευνήσει ενδεχόμενες παρατυπίες σχετικά με την Υπηρεσία
 • Για να προστατέψει την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού
 • Για προστασία ενάντια σε νομική ευθύνη

Ασφάλεια Δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά θυμηθείτε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου, ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης είναι 100% ασφαλής. Αν και εργαζόμαστε σκληρά για να χρησιμοποιήσουμε επιχειρηματικά εγκεκριμένα μέσα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

Σήματα “Μην Ιχνηλατήσετε” Σύμφωνα με τον Νόμο Προστασίας της Διαδικτυακής Ιδιωτικότητας της Καλιφόρνια (CalOPPA)

Δεν υποστηρίζουμε το Μην Ιχνηλατήσετε (“DNT”). Το Μην Ιχνηλατήσετε είναι μια προτίμηση που μπορείτε να ρυθμίσετε στο πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησής σας για να πληροφορήσετε τις ιστοσελίδες ότι δεν θέλετε να ιχνηλατηθείτε.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Μην Ιχνηλατήσετε επισκεπτόμενοι τη σελίδα Προτιμήσεων ή Ρυθμίσεων του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησής σας.

Τα Δικαιώματα Προστασίας Δεδομένων σας Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Αν κατοικείτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), έχετε κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Η Larnitech GmbH σκοπεύει στο να λάβει εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψει να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε, ή να περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Αν θέλετε να πληροφορηθείτε για το ποια Προσωπικά Δεδομένα διατηρούμε σχετικά με εσάς και αν θέλετε να αφαιρεθείτε από τα συστήματά μας, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με εμάς.

Σε ορισμένες συνθήκες, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:

 • Το δικαίωμα στην πρόσβαση, ενημέρωση ή διαγραφή των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Όποτε είναι εφικτό, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώσετε, ή να αιτηθείτε διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας απευθείας μέσα από την ενότητα των ρυθμίσεων λογαριασμού σας. Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις ενέργειες ο ίδιος/η ίδια, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.
 • Το δικαίωμα στη διόρθωση. Έχετε το δικαίωμα να διορθωθούν οι πληροφορίες σας αν αυτές οι πληροφορίες είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς.
 • Το δικαίωμα στην διαφωνία. Έχετε το δικαίωμα στη διαφωνία με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς.
 • Το δικαίωμα στον περιορισμό. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να σας παρασχεθεί ένα αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς σε μια μορφή δομημένη, αναγνώσιμη από μηχανήματα και που χρησιμοποιείται συχνά.
 • Το δικαίωμα της απόσυρσης της συναίνεσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή στην οποία η Larnitech GmbH στηριζόταν στη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας πριν ανταποκριθούμε σε τέτοια αιτήματα.

Έχετε το δικαίωμα παραπόνου σε Αρχή Προστασίας Δεδομένων για τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με την τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Πάροχοι Υπηρεσιών

Ενδέχεται να προσλάβουμε τρίτες εταιρείες και άτομα για τη διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας (“Παρόχους Υπηρεσιών”), για να παρέχουν την Υπηρεσία εκ μέρους μας, να εκτελέσουν καθήκοντα σχετικά με την Υπηρεσία ή να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε το πώς χρησιμοποιείται η Υπηρεσία μας.

Αυτοί οι εξωτερικοί συνεργάτες έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για να πραγματοποιήσουν αυτά τα καθήκοντα εκ μέρους μας και υποχρεούνται να μην τα γνωστοποιήσουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για κανέναν άλλον σκοπό.

Στατιστικές αναλύσεις

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τη χρήση της Υπηρεσίας μας.

 • Google Analytics Η Google Analytics είναι μια υπηρεσία στατιστικών αναλύσεων διαδικτύου που παρέχεται από την Google που παρακολουθεί και δημιουργεί αναφορές για την κίνηση σε ιστοσελίδες. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για να ιχνηλατήσει και να παρακολουθήσει τη χρήση της Υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα διαμοιράζονται σε άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για να πλαισιώσει και να προσωποποιήσει τις διαφημίσεις του δικού της δικτύου διαφημιστών. Για περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές απορρήτου της Google, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Απορρήτου και Όρων της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Συμπεριφορικό Remarketing

Η Larnitech GmbH χρησιμοποιεί υπηρεσίες remarketing για να διαφημίζει σε τρίτες ιστοσελίδες σε εσάς αφού επισκεφτείτε την Υπηρεσία μας. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές μας χρησιμοποιούμε cookies για να προσαρμόσουμε, να βελτιώσουμε και να προσφέρουμε διαφημίσεις βασισμένες σε προηγούμενες επισκέψεις σας στην Υπηρεσία μας.

 • Google AdWords
  Η υπηρεσία remarketing Google AdWords παρέχεται από Google Inc. Μπορείτε να αρνηθείτε τη συμμετοχή στα Google Analytics for Display Advertising και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις του Google Display Network επισκεπτόμενοι τη σελίδα Ρυθμίσεων του Google Ads: http://www.google.com/settings/ads Η Google επίσης συστήνει την εγκατάσταση του Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – για το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησής σας. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποτρέψουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους από το Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές απορρήτου της Google, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Απορρήτου και Όρων της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • Facebook
  Η υπηρεσία remarketing του Facebook παρέχεται από τη Facebook Inc. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη διαφήμιση με βάση τα ενδιαφέροντα από το Facebook πραγματοποιώντας επίσκεψη σε αυτήν τη σελίδα: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Για να αρνηθείτε τη συμμετοχή στις διαφημίσεις του Facebook με βάση το ενδιαφέρον ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες από το Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Το Facebook ακολουθεί τις Αρχές Αυτορύθμισης για τη Διαδικτυακή Συμπεριφορική Διαφήμιση που έχει εδραιωθεί από τη Digital Advertising Alliance. Μπορείτε επίσης να αρνηθείτε τη συμμετοχή στο Facebook και τις άλλες συμμετέχουσες εταιρείες μέσω της Digital Advertising Alliance στις ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/, τη Digital Advertising Alliance of Canada στον Καναδά http://youradchoices.ca/ ή την European Interactive Digital Advertising Alliance στην Ευρώπη http://www.youronlinechoices.eu/, ή να αρνηθείτε τη συμμετοχή χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας. Για περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές απορρήτου του Facebook, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Σύνδεση σε Άλλες Σελίδες

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλες σελίδες που δεν λαμβάνουν διαχείριση από εμάς. Αν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου, θα μεταφερθείτε σε αυτήν την τρίτη ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να ελέγξετε την Πολιτική Απορρήτου όποιας ιστοσελίδας επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε οποιονδήποτε έλεγχο και δε λαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιασδήποτε τρίτης ιστοσελίδας ή υπηρεσίας.

Ιδιωτικότητα των Παιδιών

Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε οποιονδήποτε κάτω από την ηλικία των 18 (“Παιδιά”).

Δε συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες από οποιονδήποτε κάτω από την ηλικία των 18. Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας σας έχει παράσχει Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή μαζί μας. Αν λάβουμε γνώση ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα χωρίς επιβεβαίωση γονικής συναίνεσης, λαμβάνουμε μέτρα για να αφαιρέσουμε αυτές τις πληροφορίες από τους διακομιστές μας.

Αλλαγές σε Αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά διαστήματα. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε αλλαγή δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα.

Θα σας γνωστοποιήσουμε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και εμφανούς ανακοίνωσης στην Υπηρεσία μας, πριν η αλλαγή τεθεί σε ισχύ και θα ενημερώσουμε την “ημερομηνία έναρξης” στην αρχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου περιστασιακά για οποιαδήποτε αλλαγή. Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου τίθενται σε ισχύ όταν αναρτώνται σε αυτήν τη σελίδα.

Επικοινωνία

Αν έχετε ερωτήσεις για αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή μαζί μας:

 • Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@larnitech.de