LARNITECH

WW-TS

Czujnik temperatury ściany dla modułu DW-HCxx

Module parameters