LARNITECH

EW-WL

Czujnik wycieku wody ze światłem alarmowym, montowany w powierzchni podłogi.
Używany razem z modułami DW-WL lub BW-LSA.

Module parameters